HAKEM ETİK SORUMLULUKLARI
Hakem ile yazarlar birbirleri ile direkt iletişime geçmez ve editörler ya da varsa sitem üzerinden süreci takip ederler. Değerlendirme ve diğer tüm formlar editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Hakemlerin sorumlulukları ise;

  • Hakemler çalışmaları yazarların cinsiyet, uyruk, din ve siyasi özelliklerinden bağımsız tarafsız ve zamanında inceleyeek karara varmak zorundadır.
  • Hakemler çalışma ile ilgili herhangi bir ihlal veya intihal fark ederse editöre bilgi vermelidir.
  • Çalışma ile ilgili tüm içerik ve süreçler gizli tutulmalıdır.
  • Hakemler çeşitli nedenlerle inceleme ve detaylandırma yapamayacaksa bunu reddedebilir.
  • İçerik kalitesini yükseltmek amaçlı, yapıcı geri bildirimde bulunmalıdır.
  • Gizlilik gereği hakemler değerlendirme ve incelemeleri bittikten sonra kopyaları yok etmeliler.
  • Çıkar çatışması fark ettiğinde hemen editöre bilgi vermeli.